пятница, 14 июня 2013 г.

Модуль 9-10. Рефлексія

Важливо створити навчальні матеріали для успішного навчання з допомогою методів проектів, а також враховувати диференціальне оцінювання учнів. Сьогодні ми допрацьовували наші документи, перевіряли наявність всіх завдань, наповненість власного Портфоліо. 

Модуль 8. Рефлексія

На даному етапі я переглянудав і оцінював учнівські роботи. Важливим компонентом оцінювання проекту є самооцінка та взаємооцінка учнів. Працюючи над модулем, склалав графік оцінювання.Для створення інструментів оцінювання  використовував бібліотеку оцінювання яка знаходиться на головному сайті Іntel.

Модуль 7. Рефлексія

Я поставиВ себе на місце наших учнів і створИВ учнівський блог, що необхідний під час роботи над проектом, для оцінювання роботи та для представлення свого продукту. Я вважаю ,що сучасним дітям повинен сподобатися такий варіант навчання. 

Модуль 4. Рефлексія

Під час даного модуля ми створювали засоби оцінювання, а також створили презентацію для ознайомлення учнів з проектом, його цілями та завданнями.

Moдуль 3. Рефлексія

Під час роботи над модулем 3 ми проаналізували вимоги державного .освітнього  стандарту, проаналізували ключові,тематичні та змістові запитання, провели опитування з обраної теми, створили необхідні текстові та графічні документи.

среда, 12 июня 2013 г.

Модуль 6. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання сервісів Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчання моїх учнів, а саме: як можна ефективно використовувати комунікації та співробітництво для покращення процесу навчання учнів та оцінювання, вчилися використовувати електронну пошту, чати, миттєві повідомлення, передавання голосу через Інтернет. Ці сервіси дозволяють учням спілкуватися з партнерами з різних країн світу через Інтернет. Блоґи, вікі та онлайн-документи для спільного редагування дозволяють  співпрацювати в проектах завдяки тому, що учні діляться своїми роботами та коментують роботи інших в режимі онлайн.

Модуль 5. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів, а саме:  ми вчились працювати спільно над електронними документами, а також використовували веб-документ для спільного редагування. Обговорювали презинтацію оцінювання навчальних потреб учнів. Навчали учнів вирористовувати в своїй роботі  правових та етичних питань пов'язаних з використанням інформаційних ресурсів інтернету. Ознайомлювалися з авторським правом, а також вчились писати листа на дозвіл використання різних інтернет ресурсів (картинка, відеоролик, аудіо файл, і т.д.), оцінювали ресурси інтернету.